Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8

IV U 225/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2016-05-23

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Do okresu zasiłkowego dolicza się również okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony nie miał prawa do zasiłku z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego
Sygn. akt IV U 225/14/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 4 maja 2016 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z odwołania R. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. : a z dnia 25 kwietnia 2014 roku, wydanej w
Czytaj więcej»

IV U 190/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zdarzenie następujące po zakończeniu czynności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, w drodze z miejsca jej wykonywania do domu, nie jest wypadkiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.3 ust.3 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (...)
Sygn. akt IV U 190/15/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 18 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z odwołania S. N. od decyzji z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. wyd
Czytaj więcej»

IV P 170/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako przykłady interesu pracodawcy, który może zostać naruszony, bądź też zagrożony, na skutek bezprawnego zachowania pracownika, wskazane mogą bowiem zostać miedzy innymi takie elementy jak dyscyplina procesu pracy (...), czy też poszanowanie majątku pracodawcy
Sygn. akt IV P 170/15/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 12 października 2016 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Ławnicy: H. L. , J. C. Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 roku w Lesznie sprawy z powództwa E. M. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

II K 761/21

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2023-06-05

Data publikacji: 2023-11-15

trafność 100%

Sygn. akt II K 761/21 Ds. (...) .2020 PR w R. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2023 roku Sąd Rejonowy w Lesznie, II Wydział Karny, w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Daria Wyrzykowska Protokolant: Milena Chwaliszewska przy udziale oskarżyciela P. B. (1) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 17 maja 2023 roku i 29 maja 2023 roku sprawy P. B. (2) , syna J. i M. z domu G. , urodzonego w dniu (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 09 listopada 2020 r. w R. woj. (...) ,
Czytaj więcej»

IV P 49/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Model winy obowiązujący w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych odpowiada temu, który unormowany został w przepisach kodeksu cywilnego i stąd też, pracownik może wystąpić przeciwko swoim obowiązkom w sposób umyślny, ale wystarczającą dla zastosowania unormowania ujętego w ramy przepisu art.52§1 pkt 1 KP pozostaje już możliwość (...)
Sygn. akt IV P 49/14/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 9 września 2015 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Ławnicy: M. N. , H. L. Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z powództwa R. N. przeciwko (...) ( Polska ) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z s
Czytaj więcej»

IV P 63/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W świetle normy prawnej statuowanej w przepisie art. 85 ustawy o Służbie Celnej, brak jest jakiejkolwiek podstawy normatywnej do zróżnicowania sytuacji prawnej funkcjonariuszy służby stałej w Służbie Celnej z uwagi na to, w jakim trybie doszło w ich przypadku do nawiązania stosunku służbowego
Sygn. akt IV P 63/15/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 7 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Protokolant: starzy sekretarz sądowy D. S. po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2015 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. ( P. ) przeciwko Izbie Celnej w P. o zapłatę I zasądza od pozwanej Izby Celnej w P. , na rzecz powoda
Czytaj więcej»

IV P 119/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2015-09-21

Data publikacji: 2015-10-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Z jednoznacznej w swej treści normy prawnej statuowanej w przytoczonym powyżej przepisie art. 41 KP wprost wynikało, iż ochrona przewidziana w tymże przepisie dotyczy nieobecności w pracy, a nie niezdolności do pracy"
Sygn. akt IV P 119/15/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 28 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Ławnicy: M. G. , I. C. Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Czytaj więcej»

IV P 69/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lesznie

Data orzeczenia: 2015-07-22

Data publikacji: 2016-09-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jako przykład interesu pracodawcy, który może zostać naruszony, bądź też zagrożony, na skutek bezprawnego zachowania pracownika, wskazane mogą bowiem zostać między innymi takie elementy jak dyscyplina procesu pracy (...), czy też poszanowanie majątku pracodawcy.
Sygn. akt IV P 69/14/1 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia, 22 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Lesznie w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Świętek Ławnicy: K. G. , Z. W. Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Kołodziej po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 roku w Lesznie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko Centrum (...) w L. o przywrócenie do pracy I oddala wywiedzione po
Czytaj więcej»